Contact us

We'd love to hear from you!

Find us

Енергийна ефективност

В един все по‐малък свят, заплашен от климатични промени и задъхващ се под своите енергийни нужди, разумното използване на останалите ни енергийни ресурси е от огромно значение. При тенденция за непрекъснато увеличение на цените на всички видове енергоносители ефективното използване на енергията вече не е ексцентрично хрумване, а сериозна необходимост. Ние ще Ви помогнем да организирате и постигнете висока енергоефективност и икономичност на своите осветителни системи.

Tsonyo Todorov 10 str
Varna 9000, Bulgaria
Email: office@gabrovski-light.com
National Phoneline: 0700 17 776
Fax Varna : 052 / 609 196
Fax Sofia : 02 / 855 6002
social networks
official partners
 + Още услуги