ПРОЕКТИРАНЕ

Главната задача на нашите проектанти е да осигурят ефективно, ергономично и естетически издържано осветление. Независимо от вида интериорно, екстериорно или празнично – изграждането на осветление се нуждае от добър проект.
Нашите специалисти ще изчислят всички параметри и ще Ви предложат визуализация на завършеният проект.
Използваме софтуер, с който проектираме, изчисляваме и визуализираме светлина и професионално – единични стаи, цели етажи, сгради и открити пространства.
Има много начини, по които можем да оптимизираме архитектурата. Ние се фокусираме върху свойствата на светлината, автоматизацията и софтуера.
Светлината дава форма на на архитектурните елементи, автоматизацията осигурява удобство и комфорт, и увеличава икономическата изгода на т.нар. „интелигентни гради“.
В днешно време това не може да стане без софтуер – ето защо в Габровски използваме иновативни инструменти за дизайн на осветлението.